Loại B2

  • Tổng diện tích: 57.4 m2
  • Hướng cửa: Đông - Bắc
  • Diện tích sử dụng: 51.96m2
  • Hướng nhìn: Công viên

Các tin khác

Loại A

Loại A

Loại B

Loại B

Loại B1

Loại B1

Loại C

Loại C

Loại D

Loại D