Loại B

  • Tổng diện tích: 57.4 m2
  • Hướng cửa: Tây - Nam
  • Diện tích sử dụng: 52.4 m2
  • Hướng nhìn: Hồ bơi 

Các tin khác

Loại A

Loại A

Loại B1

Loại B1

Loại B2

Loại B2

Loại C

Loại C

Loại D

Loại D