Loại A

  • Tổng diện tích: 62.54 m2
  • Hướng cửa: Tây - Nam
  • Diện tích sử dụng: 55.5m2
  • Hướng nhìn: Hồ bơi / Công viên

Các tin khác

Loại B

Loại B

Loại B1

Loại B1

Loại B2

Loại B2

Loại C

Loại C

Loại D

Loại D