Loại B1

  • Tổng diện tích: 59 m2
  • Hướng cửa: Đông - Bắc
  • Diện tích sử dụng: 53.53m2
  • Hướng nhìn: Công viên

Các tin khác

Loại A

Loại A

Loại B

Loại B

Loại B2

Loại B2

Loại C

Loại C

Loại D

Loại D