TIẾN ĐỘ

  •    Phía Đông: giáp đường giao thông dự kiến quy hoạch (đường 43, lộ giới 30m);
  •    Phía Tây: giáp đường giao thông dự kiến quy hoạch (đường 42, lộ giới 20m);
  •    Phía Nam: giáp đường giao thông hiện hữu (đường 39, lộ giới 30m);
  •    Phía Bắc: giáp đất nhà dân đang sinh sống.

Các tin khác

Nơi cuộc sống thăng hoa

Nơi cuộc sống thăng hoa

TỔNG QUAN

TỔNG QUAN

VỊ TRÍ

VỊ TRÍ

PHÂN LÔ

PHÂN LÔ

TIỆN ÍCH

TIỆN ÍCH