Căn hộ loại A

02 Phòng ngủ | 62.54 m2
 • Tổng diện tích: 62.54 m2
 • Hướng cửa: Tây - Nam
 • Diện tích sử dụng: 55.5m2
 • Hướng nhìn: Hồ bơi / Công viên
Loại A

Căn hộ loại B

02 Phòng ngủ | 57.4 m2

 • Tổng diện tích: 57.4 m2
 • Hướng cửa: Tây - Nam
 • Diện tích sử dụng: 52.4 m2
 • Hướng nhìn: Hồ bơi 
Loại B

Căn hộ loại B1

02 Phòng ngủ | 59 m2

 • Tổng diện tích: 59 m2
 • Hướng cửa: Đông - Bắc
 • Diện tích sử dụng: 53.53m2
 • Hướng nhìn: Công viên
Loại B1

Căn hộ loại B2

02 Phòng ngủ | 57.4 m2

 • Tổng diện tích: 57.4 m2
 • Hướng cửa: Đông - Bắc
 • Diện tích sử dụng: 51.96m2
 • Hướng nhìn: Công viên
Loại B2

Căn hộ loại C

02 Phòng ngủ | 56.32 m2

 • Tổng diện tích: 56.32 m2
 • Hướng cửa: Tây - Nam
 • Diện tích sử dụng: 50.98m2
 • Hướng nhìn: Hồ bơi 
Loại C

Căn hộ loại D

02 Phòng ngủ | 69.08 m2

 • Tổng diện tích: 69.08 m2
 • Hướng cửa: Đông - Bắc
 • Diện tích sử dụng: 61.8m2
 • Hướng nhìn: Công viên
Loại D